Skiturowo-Wysokogórska CELT

Oferta Aktualności Obozy Galeria

O nas

CELT = szCzyty + Eskapady + przyjacieLe + narTy

Sekcja została powołana przez Zarząd Klubu we wrześniu 2021 roku chociaż pierwsze wyprawy skiturowe odbyły się już zimą i wiosną 2021.
W ciągu roku szkolnego organizujemy jednodniowe wyprawy skiturowe oraz (wysoko)górskie, których terminy uzależnione są m. in. od warunków i w związku z tym są każdorazowo ogłaszane na stronie klubu oraz w mediach społecznościowych Sekcji. W lecie Sekcja prowadzi wędrowne obozy górskie.
Zarząd Sekcji stanowią nie tylko dorośli instruktorzy ale i członkowie Sekcji.

Zapisy do Sekcji

Do udziału w naszych wydarzeniach zapraszamy uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz licealistów posiadających umiejętności narciarskie na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym. Nie jest wymagane doświadczenie skiturowe, ani posiadanie własnego sprzętu (korzystamy ze wsparcia firmy Polarsport). W wyprawach mogą także brać udział rodzice oraz sympatycy. Aby wziąć udział w wydarzeniu "Celta" wystarczy zgłosić chęć udziału zgodnie z informacją podaną w szczegółowej ofercie.
Ambitnym i zaangażowanym uczestnikom proponujemy także zostanie członkami Celta z czym wiążą się konkretne zobowiązania ale i przywileje.

Zajęcia

W czasie wypraw i obozów nauczymy Cię:
- umiejętności technicznych niezbędnych do uprawiania narciarstwa skiturowego,
- podstaw planowania z mapą wycieczek letnich i zimowych,
- podstaw lawinoznawstwa (posługiwanie się ABC lawinowym) oraz poruszania się w rakach i z czekanem,
- umiejętności pakowania się na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe latem i zimą.

Kadra

Marcin Dorosz
kierownik sekcji
Szymon Tatar
kierownik wyszkolenia
Leonard Golański
zastępca kierownika sekcji
Antoni Dziepak
skarbnik sekcji
Filip Gurdak
sekretarz zarządu sekcji

Partnerzy Sekcji

Partnerzy Klubu